Tổng quan về nội dung

Nơi đây lưu trữ các tài liệu Marketing, những file Assignment Digital Marketing, bài tập của Bảo. Đối với cá nhân, Bảo hy vọng nội dung ở đây sẽ giúp ích cho ai đó. Các bạn có thể tham khảo đầy đủ qua các bài viết, hình ảnh, biểu đồ và các tài liệu được đính kèm.

Ngoài ra bảo hy vọng sẽ được hướng dẫn thêm từ những mentor đi trước, và đây cũng là mục đích chính của trang tài liệu của này.

Thư viện

Thư viện hình ảnh, slide, biểu đồ được tổng hợp lại qua các bài làm của cá nhân, nhóm lớp, hoặc các dự án mang tính chất thương mại của riêng Bảo. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho công việc của bạn.

hero