Nhảm mạn là gì?

hero- Nhảm Mạn Page
Bảo Bé

Nhảm mạn là tên mình đặt cho các bài viết Blog của mình, lý do là vì nội dung trong đó sẽ không có mục tiêu cụ thể, các bài viết phần đa sẽ không liên quan tới nhau.

Có thể coi đây là nơi lưu trữ các bài viết mang tính cá nhân cực kỳ cao của Bảo. Chủ đề các bài viết không có sự liên kết, các nội dung được mình lưu lại với mục đích luyện tập kể chuyện, làm kỉ niệm, và làm niềm vui cho riêng mình.