Giới thiệu về Bao's Blog

hero Bao's Blog

Website này là nơi Bảo lưu lại những bài viết chuyên môn, những tài liệu học tập, ngoài ra là các bài “nhảm mạn” (blog cá nhân) với mục đích tổng hợp kiến thức và sắp xếp thông tin thật hữu ích “cho Bảo”. Cuối cùng đây còn là Portfolio của mình, nơi trình bày những bài làm, các dự án cá nhân hoặc dự án freelance được phép chia sẻ công khai.

Chuyên Môn

hero

Những bài viết mới nhất của Bảo đều là các dạng tài liệu liên quan đến chuyên ngành Marketing. Gọi là “tài liệu, chuyên ngành”.v…v… thế nhưng các bài viết này cần được chấm điểm và hướng dẫn thêm từ những người đi trước.

Mô hình PESO trong Digital Marketing
Mô Hình PESO trong Digital Marketing

Một góc nhìn về mô hình PESO trong Digital Marketing. Trả lời câu hỏi PESO là gì? Và các ví dụ sử dụng mô hình này, cuối cùng là ứng dụng của PESO trong chiến lược truyền thông trên không gian mạng.

Bài viết »

Blog Cá Nhân