Sự quan tâm bất ngờ

Ngày lễ 30 tháng 4 năm 2024 và lời hỏi thăm bất ngờ

Gần ngày lễ 30 tháng 4, Bảo nhận được lời hỏi thăm bất ngờ từ vị khách hàng đã đồng hành cùng nhà mình trong hơn 10 năm. Thực sự mà nói, mình không còn nhớ vị khách ấy trông ra sao, đã gặp mình từ khi nào. Điều này làm bản thân mình vừa cảm thấy vui vẻ, song cũng vừa thấy ái ngại vì không nhớ nổi họ là ai…

tin nhắn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *